Ogólne oraz indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego

Artykuł zważa ważne zmiany dotyczące m.in. powiązania obowiązku dokonywania poprzez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego wynikającego z art. ustawy o swobodzie aktywności gospodarczej z faktem że funkcja.

Czytaj więcej

finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania innymi słowy siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy innymi słowy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend dodatkowo innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od zysków z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend dodatkowo innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego poprzez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od przychodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby innymi słowy zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie innymi słowy odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu czyli wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie wykładni indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

finanse publiczne po angielsku

Tworzenie łączenie i likwidacja jednostek budżetowych

finanse publiczne ue wroc

Jednostka budżetowa pojęcie statut i plan finansowy

Czym się zajmujemy

Od stycznia r. większość przedsiębiorców musi przesyłać miesięcznie do urzędu skarbowego razem z deklaracją VAT- rejestr sprzedaży i zakupów VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Sporządzenie JPK wymaga zaangażowania ze strony księgowości i wprowadzenia nowych rozwiązań informatycznych. Podatnik musi posiadać w księgach podatkowych odpowiednio wyselekcjonowane i drobiazgowe informacje, aby prawidłowo wygenerować plik kontrolny. Autor naświetla zagadnienia wiążące się z wprowadzeniem JPK w firmie, między innymi reguły przekazywania, terminy, sposób przesyłania oraz dane, które muszą zawierać księgi podatkowe. Są to wskazówki kierowane głównie do księgowych i osób zarządzających, pomocne w prawidłowym sporządzeniu informacji wymaganych przez służby podatkowe. W opracowaniu zaprezentowane pozostały dwie struktury JPK dotyczące podatku VAT: - uporządkowanie „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” (JPK_VAT), - układ „Faktury VAT” (JPK_FA). Autor omawia indywidualne pola zawarte w tych strukturach i wskazuje, jakie informacje muszą w nich zostać podane, a również innymi słowy są one obowiązkowe. Ponadto opracowanie obejmuje przykładowe zapisy w rejestrze VAT pozwalające na sporządzenie JPK w oparciu o te rejestry. Publikację uzupełniają zarówno wybrane odpowiedzi Ministerstwa Finansów na obiekcje zgłoszone poprzez podatników, a podobnie wyciągi z aktów prawnych – Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług także rozporządzeń wykonawczych związanych z wprowadzeniem JPK.

Bądźmy w kontakcie

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.