Akcyza

  • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W artykule całościowo
    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach W artykule całościowo
    Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: Akcyza | Komentarze: 2

    Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach. W artykule całościowo wyjaśniono zadania ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetki od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym dodatkowo niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetki oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor strony www wskazuje zarówno okoliczności,.


Top