c. kosikowski finanse publiczne

img

Polski podatnik, który jest zobowiązany do rozliczenia WNT. EKSPORT, IMPORT TOWARÓW Eksport przystępny i pośredni Darowizna towarów za granicę Obowiązek podatkowy po ostatnich zmianach w przypadku importu towarów Podstawa opodatkowania w eksporcie towarów. Stosowanie % stawki VAT w eksporcie towarów. Zasady stosowania % stawki VAT przy zaliczkach na poczet eksportu towarów Brak wywozu towarów pozycja granice UE a możliwość zastosowania % stawki Vat od zaliczek na poczet eksportu towarów Brak nabywcy towarów w kraju trzecim a podważanie % stawki VAT na rzecz eksportu towarów Import towarów- zakres opodatkowania i definicja importu towarów Obowiązek podatkowy w imporcie towarów Miejsce świadczenia przy imporcie towarów Obowiązki dokumentacyjne związane z eksportem i importem towarów IMPORT I EKSPORT USŁUG ( ZAKUP ZAGRANICZNEJ USŁUGI) Zakres definicji Usługobiorca lokalny jako podatnik w imporcie usług Usługi świadczone przez oddziały firm zagranicznych Usługi BB i BC – miejsce świadczenia, przepisy szczególne Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług Wystawienie faktury poprzez zagranicznego kontrahenta a obowiązek podatkowy Modyfikacja rozliczeń poprzez powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności dla VAT Zaliczka w imporcie usług Rozliczanie VAT należnego i Vat naliczonego od importu usług. Terminy i reguły wystawiania faktu Kurs waluty przy określaniu podatku należnego. Obowiązki dokumentacyjne spojone z importem usług Deklarowanie i rozliczanie podatku, deklaracje VAT, Informacja podsumowująca, Intrastat. Istota usługi eksportowej a ustalenie miejsca świadczenia Miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Miejsce świadczenia usług - normy szczególne

  • Usługi budowlane Koszty nienależące do kosztów umów Usługi budowlane Koszty nienależące do kosztów umów
  • rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa
  • Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia Funkcjonowanie Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia Funkcjonowanie
  • Procedury w zakresie opodatkowania bonów Zadania Procedury w zakresie opodatkowania bonów Zadania
  • Akta osobowe oryginał kopia wzory skierowania Akta osobowe oryginał kopia wzory skierowania
Top