Dokumentacja pracownicza

  • Bezdziennikowy system kancelaryjny
    Bezdziennikowy system kancelaryjny
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza | Komentarze: 1

    Bezdziennikowy system kancelaryjny w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, również w postaci papierowej, w jaki sposób i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację.


Top