Finanse publiczne w 2020 roku i funkcja stabilizacyjna

Finanse publiczne w 2020 roku i funkcja stabilizacyjna

Finanse publiczne w 2020 roku i funkcja stabilizacyjna i Pojęcia NOPAT. Autorem artykułu jest doradca gospodarczy, wieloletni praktyk w dziedzinie wdrażania narzędzi zarządzania i controllingu. Od więcej niż lat związany z ekonomią, zarządzaniem i finansami, realizował projekty doradcze dla wielu przedsiębiorstw, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prowadzi wykłady z dziedziny rachunkowości ekonomii i finansów. Wyszkolił wprzódy przynajmniej nieco tysięcy osób. Specjalizuje się w analizie jaki akt prawny reguluje finanse publiczne finansowej i wycenie przedsiębiorstw. Jest autorem licznych publikacji branżowych dodatkowo książek, w tym : Podstawy finansów i rachunkowości, Finanse publiczne w 2020 roku i książka chomikuj. Podręcznik na rzecz menedżerów, Międzynarodowe standardy rachunkowości. Praktyczne zastosowanie z biznesie, Planowanie i ocena rentowności przedsięwzięcia. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym. Jest zarówno współautorem książki: Finanse firm w erze globalnego ryzyka, prowadzi bloga. Artykuł internetowy na rzecz właścicieli i zarządów przedsiębiorstw, analitycy finansowi, przedstawiciele działów ryzyka kredytowego, controllerzy finansowi, dyrektorzy finansowi. Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej: umiejętności czytania sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości również według międzynarodowych wzorów (IFRS), wykonywania w praktyce analiz finansowych dowolnych przedsiębiorstw, budowy narzędzia służącego do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa wspólnie z oceną za skala wskaźników finansowych, jak i za trendy z nimi związane. Podstawa teoretyczna do analizy finansowej i Finanse publiczne w 2020 roku i gofin : rozpatrywanie pozioma i pionowa, testy płynności, finansowania i zadłużenia, pojęcia EBITDA, NOPAT, wskaźniki rentowności (ROS, ROE, ROA), wskaźniki płynności (CR, QR), cykle finanse publiczne w pigułce obrotu i zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, wskaźniki giełdowe: C/Z, C/WKS, EPS, C/PG. Źródła informacji o wynikach przedsiębiorstw, umiejętność czytania sprawozdań finansowych. Analiza wybranych podmiotów za pomocą programu autorskiego (MS Excel). Wspólne napisanie krótkiego arkusza do analizy finansowej dowolnego przedsiębiorstwa – opartego na rachunku wyników, bilansie również (samodzielnie zbudowanym) rachunku przepływów pieniężnych. Budowa prostego utensylia punktowej oceny (scoring) dowolnego przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej. Budowa utensylia oceny ryzyka (rating) danego przedsiębiorstwa na bazie scoringu. Test utensylia na kilku przykładach.

Top