COVID19 a programy operacyjne obsługa formularza

Informacje

Dodany: 2020-06-23
Kategoria: Fundusze unijne

COVID19 a programy operacyjne obsługa formularza

COVID-19 a programy operacyjne obsługa formularza aplikacyjnego on-line paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a zarówno na rzecz personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów. Artykuł o funduszach uijnych ma istota praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe a zarówno na jakie potencjalne pułapki wypada zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów w uczelni technicznej.

Dużą dawka spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o katalog kosztów kwalifikowanych oraz elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie. Artykuł o funduszach uijnych programy operacyjne kontrola i audyt projektu pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania, prowadząca zaznaczy jakie przemiany obecnie należy wziąć pod uwagę w kontekście Ustawy 2.0. uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania dotyczące indywidualnych problemów w aplikowaniu i realizacji wzorców krajowych.

Top