COVID19 a programy operacyjne

Informacje

Dodany: 2020-06-23
Kategoria: Fundusze unijne

COVID19 a programy operacyjne

COVID-19 a programy operacyjne kontrola i audyt projektu paragraf o funduszach uijnych przeznaczone jest na rzecz osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych, w szczególności na rzecz pracowników jednostek naukowych w tym studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką grantową, a zarówno dla personelu administracyjnego zaangażowanego w przygotowanie wniosków projektowych i realizację projektów. Artykuł o funduszach uijnych ma istota praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i programy operacyjne ródła poszukiwania informacji o finansowaniu projektów krajowych kiedy aplikuje się o granty krajowe programy operacyjne recenzja w systemie OSF programy operacyjne omówienie procedury oceny wniosku projektowego, protesty i odwołania od decyzji instytucji finansującej a zarówno na jakie potencjalne pułapki należy zwrócić uwagę podczas ich realizacji. Przedstawione zostaną doświadczenia z realizacji projektów, w tym procedur zgrupowanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów w uczelni technicznej.

Dużą część spotkania zostanie poświęcona technicznym aspektom konstruowania wniosku w generatorze wniosków OSF, w tym kosztorysowi w oparciu o zestaw danych kosztów kwalifikowanych dodatkowo elektronicznemu podpisywaniu, udostępnianiu i wysyłaniu wniosku i umowy o dofinansowanie. Artykuł o funduszach uijnych pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania, prowadząca zaznaczy jakie przemiany obecnie wypada wziąć pod uwagę w kontekście Ustawy 2.0. uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania dotyczące indywidualnych problemów w aplikowaniu i realizacji projektów krajowych.

Top