Gospodarka nieruchomościami

  • podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami
    podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami
    Dodany: 2020-05-08 | Kategoria: Gospodarka nieruchomościami | Komentarze: 0

    podział i scalanie nieruchomości o gospodarce nieruchomościami. Artykuł www zawiera planowane przemiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania przez władze gminy właścicieli, jakich nieruchomości pozostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej albo którym.


Top