HACCP

 • Wdrażanie systemu HACCP W przeciwieństwie
  Wdrażanie systemu HACCP W przeciwieństwie
  Dodany: 2020-05-07 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 1

  Wdrażanie systemu HACCP. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą się do dotyczących GMP, GHP, HACCP, regulują sposób prowadzenia urzędowej kontroli żywności. Wymagania zawarte w przepisach zaczną w wiekszości.


 • haccp w gastronomii
  haccp w gastronomii
  Dodany: 2020-05-06 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 0

  haccp w gastronomii. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich zapisami. Rozporządzenia te odnoszą.


 • Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami
  Dodany: 2020-05-06 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 0

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany stosować się w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur,.


 • haccp badanie wody Księga Reklamacji jest dokumentem związanym
  haccp badanie wody Księga Reklamacji jest dokumentem związanym
  Dodany: 2020-04-19 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 1

  haccp badanie wody. Księga Reklamacji jest dokumentem związanym z Księgą HACCP i stanowi zespół danych dotyczących uwag klientów jakości wyrobu usługi. Ze względu na wykazywania wyczerpujących informacji określonej reklamacji i przebiegu jej rozpatrywania, strony w Księdze przygotowane w postaci wygodnej tabelki, w której można śledzić postępowanie reklamacyjne.


 • Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu
  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu
  Dodany: 2020-04-16 | Kategoria: HACCP | Komentarze: 0

  Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany stosować się w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne.


Top