Inne

 • Umowa umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich
  Umowa umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również dla deweloperów.


 • Nowe prawo jak rozumieć definicję
  Nowe prawo jak rozumieć definicję
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT –.


 • czy kiedy i co można wyjmować z akt
  czy kiedy i co można wyjmować z akt
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie archiwalnych akt osobowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy.


 • Pracownik w koronawirus jakie kryteria używać
  Pracownik w koronawirus jakie kryteria używać
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Pracownik w koronawirus jakie kryteria używać przy doborze pracowników do zwolnień? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wcześniej dawno zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, aliści dodatkowo potrzeby pracodawców złączone ze stosowanymi podczas zatrudniania instrumentami. Koronawirus.


 • uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy
  uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  uchwała wieloletnia prognoza finansowa gminy. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy legislacyjne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych.


 • Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą
  Ewidencja księgowa zwrotów wydatków Podstawą
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Ewidencja księgowa zwrotów wydatków. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca profil uprawnień także obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje parę aktów, regulujących różne aspekty ewidencji.


 • wieloletnia prognoza finansowa ustawa to Prognozowanie
  wieloletnia prognoza finansowa ustawa to Prognozowanie
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  wieloletnia prognoza finansowa ustawa to Prognozowanie kroczące sposoby praktycznego wdrożenia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, w ten sposób by zawęzić jego wady.


 • rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa
  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa
  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  rozporządzenie ministra finansów wieloletnia prognoza finansowa to Ekonomiczna wartość dodana idea narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką.


 • Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów
  Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów
  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów w świetle wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu.


Top