Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów

Legalna pobyt cudzoziemca wynikające z obowiązujących przepisów w świetle wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z co robić w przypadku podejrzenia zakażenie korona wirusem! dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach połączonych z zapobieganiem, którzy cudzoziemcy nie mogą wjechać do kraju! jak zatrudnić cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców oraz nowe zarysy postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich MSWiA, Straży Granicznej i urzędów wojewódzkich, których znajomość jest niezbędna w procesie zatrudnienia cudzoziemców. W trakcie szkolenia omówione zostaną nowe uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców związane z procedurą legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, zgodne z najnowszymi stanowiskami MSWiA, Straży Granicznej, urzędów wojewódzkich i Państwowej Inspekcji Pracy. W czasie szkolenia zostaną zarówno przekazane prawa i obowiązki przedsiębiorcy i cudzoziemca w związku z ww. ustawą dodatkowo ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej”.

Top