Nowe prawo jak rozumieć definicję

Nowe prawo jak rozumieć definicję

Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks definicja sprawy własności intelektualnej postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, jakie interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej albo stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy zarówno kadrę menedżerską podmiotów, których produkty czyli usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży śmiałych technologii, IT czy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, w jaki sposób będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, w jaki sposób i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który sąd co to prawa własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z zakresu własności intelektualnej.

Top