Kategorie: 233

 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie
  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie
  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach biurowych i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej.


 • Rekomendowane standardy i dobre praktyki
  Rekomendowane standardy i dobre praktyki
  Dodany: 2020-09-01 | Kategoria: Split payment | Komentarze: 0

  Rekomendowane standardy i dobre praktyki. i zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach handlowych, biurowych i usługowych. Wszyscy korzystamy z obiektów użyteczności publicznej. Pracujemy w nich, uczymy się, robimy zakupy oznacza to załatwiamy sprawy urzędowe. Zapewnienie bezpieczeństwa jest zadaniem trudnym z przynajmniej kilku powodów. Wystarczy wspomnieć o choćby o tym, że są to miejsca, w których zazwyczaj funkcjonuje wiele firm i instytucji, w których to przebywa na co dzień.


 • Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice wobec profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – budowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku.


 • Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające
  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Instrukcje podatkowe | Komentarze: 0

  Zmiany w podatkach PIT również CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciw unikaniu opodatkowania lub zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), jaka weszła w życie 30.11.2019 r.


 • Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli
  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą.


 • Umowa umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich
  Umowa umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Umowa - umowa deweloperska rozwiązanie do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę odnośnie do kupna i sprzedaży nieruchomości zadłużonych, a również dla deweloperów.


 • Nowe prawo jak rozumieć definicję
  Nowe prawo jak rozumieć definicję
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Nowe prawo jak rozumieć definicję sprawy własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną.


 • Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie ustawowe w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – dzieło to znaczy usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowestruktura organizacyjna wdrożenia IT –.


 • Nowe prawo budowlane kara pieniężna
  Nowe prawo budowlane kara pieniężna
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze.


 • czy kiedy i co można wyjmować z akt
  czy kiedy i co można wyjmować z akt
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0

  czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych szczególnie archiwalnych akt osobowych jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy.


Top