Klasyfikacje

  • Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej
    Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej
    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Klasyfikacje | Komentarze: 1

    Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów. Celem artykułu jest pomnożenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie rzeczowe ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych przychodów i wydatków.


Top