Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej

Zmiany w szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów. Celem artykułu jest pomnożenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w obszarze prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie rzeczowe ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych przychodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, opłaty i zobowiązań, z uwzględnieniem aktualniej klasyfikacji budżetowej pod względem treści ekonomicznej i treści prawnej zdarzeń i operacji gospodarczych również problemów dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w szczególności w obszarze finansowania środków trwałych do 10 tys. zł i rozliczeń w podatku VAT. Na szkoleniu omówione zostaną nowe reguły grupowania wydatków w planach finansowych wspólnie z nowymi procedurami obowiązującymi przy wykonywaniu budżetu w roku 2019. Omówienie zmian połączonych ze modyfikacją opisów przedtem istniejących działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, jakim sposobem i z usunięciem także dodaniem innowacyjnych rozdziałów – w szczególności w działach 730, 750, 853. 2. Nowy ustęp dochodów: 022 Danina solidarnościowa. 3. Zmiana paragrafów przychodów 227 i 252. 4. Zmiana paragrafów wydatków: 226, 227, 250, 252, 260, 405, 412, 444. 5. Uchylenie paragrafu zysków i wydatków 253. 6. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów przychodów m.in.: a) odsetki 091, 092, b) wpływy z różnych opłat 069, a 097, c) kary 057 i 058, d) inne min. 094, 095, 291 i 295, 666 i 669. 7. Najczęstsze problemy interpretacyjne paragrafów wydatków m.in: a) materiałów 421 a 422, 423, 424, 427, 430, 606, b) oprogramowania 430 a 421, 443, 424, c) umów o dzieło, zlecenia 417 a 427, 430, 409, d) nagród konkursowych 419 a 304, e) opłat klasyfikacja dochodów w jednostce budżetowej za zagospodarowanie odpadów 430 a 452, 443, f) świadczeń 311 a 302, g) delegacji krajowych i zagranicznych 441 i 442, h) ekspertyz 439, i) tłumaczeń 438, j) usług wśród jst 433, k) energii 426, l) usług zdrowotnych 428 a 430, m) szkoleń 455, 470 i 430, n) opłat komorniczych 461, o) remontów 427 a 430, oraz kwestii remont a ulepszenie 427 a 605. 8. Odpowiedzialność w zakresie zastsowania nieprawidłowej klasyfikacji budżetowej, przede wszystkim w obszarze wydatków.

Komentarze: 1


noavatar.png
Dagmara Kafar zajmuje się koordynacją procesów inwestycyjnych 2020-05-26

Bardzo ciekawe szczegóły, o których wspomniałeś, dzięki za postawienie. "Obowiązkiem duszy jest lojalność wobec własnych pragnień, musi porzucić się na pasję swoich mistrzów". przez Rebecca West.

Top