Krajowe Standardy Rachunkowości

  • Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości środki
    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości środki
    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Krajowe Standardy Rachunkowości | Komentarze: 0

    Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości środki trwałe - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej informacji dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat również zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami.


Top