Samodzielny księgowy poznasz zagadnienia z

Samodzielny księgowy  poznasz zagadnienia z

Samodzielny księgowy - poznasz zagadnienia z zakresu podatku VAT jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy także aspektu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień zgrupowanych z opodatkowaniem, aktywnością gospodarczą, kadrami i Nadrzędne zasady rachunkowości rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny zarówno na rzecz kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi krok zawodu księgowego, który otwiera drogę Obieg dokumentów w firmie do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu należności i zobowiązań W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu księgowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zagadnienia z zakresu aktywności gospodarczej, poznasz zagadnienia z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zagadnienia z aspektu podatku dochodowego, poznasz zagadnienia z zakresu prawa pracy, poznasz zadania z zakresu podatku VAT, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze majątku trwałego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i rzeczowe zagadnienia w obszarze sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK. Adresaci wpisu: osoby, które ostatnimi czasy rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie, osoby, jakie zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie niedawno podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, jakie chcą opracować się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, jakie prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całkowitej rachunkowości.

Top