Nomenklatura scalona

  • Wydawnictwo Unimex Rozliczanie kosztów robocizny Celem
    Wydawnictwo Unimex Rozliczanie kosztów robocizny Celem
    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 2

    Wydawnictwo Unimex. Rozliczanie kosztów robocizny. Celem artykułu jest reprezentacja systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również reprezentacja rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego.


Top