Od stycznia roku pracodawcy wypełniają

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają

Od stycznia roku pracodawcy wypełniają nowy zależność świadectwa pracy. Ponadto od stycznia zlikwidowano kłopotliwy obowiązek wydawania świadectw pracy po miesiącach trwania umów terminowych. Świadectwo pracy wydajemy obecnie dopiero wtedy, kiedy przerwa pośród umowami (terminowymi czyli bezterminowymi) jest dłuższa niż dni. Jednak są też przepisy przejściowe, jakie sprawiają, że świadectwa za niektóre umowy musimy wydać do końca czerwca Ponadto od stycznia obowiązują wydłużone i ujednolicone zostaną terminy odwołań do sądu pracy; z do dni na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę, z do dni na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia także termin na żądanie nawiązania umowy o pracę. Dzięki publikacji Vademecum dokumentacji kadrowej od zatrudnienia do zwolnienia pracownika dowiesz się jak, bezbłędnie sporządzi umowy o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy według nowego wzoru obowiązującego od stycznia i wiele innych pism łatwo dopasuje zawartość pisma albo umowy do konkretnej sytuacji pozna zapisy, na jakie wypada zwrócić szczególną uwagę uzyska przykłady przydatnych i niestandardowych regulaminów dodatkowo procedur do natychmiastowego zastosowania. I Zatrudnianie pracowników II Rozwiązywanie umów o pracę Nowy zależność świadectwa pracy z opisem co się zmieniło stycznia r Nowe reguły wydawania kto musi tworzyć pracownicze plany kapitałowe świadectwa pracy Kolejna umowa w środku dni zwolni z obowiązku wydania świadectwa Dalej będą zbiorcze świadectwa pracy, lecz na innych zasadach Bez wniosku pracownika chyba że chce uzyskać świadectwo wcześniej Co musi zawierać świadectwo pracy Trzeba pouczyć o możliwości żądania sprostowania Kto jest uzasadniony do odbioru świadectwa (lub jego odpisu) Informacje na górze świadectwa pracy Kiedy wydaje się nowe świadectwo Ustęp świadectwa pracy oznaczenie pracodawcy i okresy zatrudnienia Należy odnotować przejście zakładu na innego pracodawcę Można też odnotować zmianę nazwy choć nie trzeba Ustęp świadectwa pracy rodzaj pracy, do kiedy pracownicze plany kapitałowe stanowiska i funkcje Ustęp świadectwa pracy tryb i podstawa prawna rozwiązania umowy Przy porozumieniu stron nie trzeba podawać, z czyjej inicjatywy Zwolnienie dyscyplinarne można powołać się na art. Kodeksu pracy Pracownik długo choruje można go zwolnić bez wypowiedzenia Pracodawca ciężko zawinił pracownik może rozejść się bez wypowiedzenia Upływ czasu trwania umowy terminowej to nie wygaśnięcie umowy W lit. a zarówno nietypowe przypadki ustania zatrudnienia W lit. b tylko przypadki wygaśnięcia umowy Ustęp świadectwa jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia Ustęp pkt świadectwa wakacje wypoczynkowy Tylko wakacje z roku ustania zatrudnienia Nie trzeba odnotowywać porozumienia przenoszącego wczasy Ustęp pkt świadectwa urlop gratisowy Ustęp pkt świadectwa wiadomość o urlopie ojcowskim Ustęp pkt świadectwa wiadomość o urlopie rodzicielskim Ustęp pkt świadectwa informacja o urlopie wychowawczym W niektórych przypadkach wykazujemy tylko urlopy na mniejsze dzieci Ustęp pkt świadectwa wiadomość o ochronie na podstawie art. § pkt Kodeksu pracy Ustęp pkt świadectwa wiadomość o korzystaniu z wolnego z tytułu wychowywania dziecka w wieku do lat Ustęp pkt świadectwa wiadomość o niezdolności do pracy także pobieraniu wynagrodzenia chorobowego Ustęp pkt świadectwa wiadomość o niepłatnym pierwszym dniu zwolnienia lekarskiego, udzielonego na krócej niż dni Ustęp pkt świadectwa wiadomość o dobytej służbie wojskowej Ustęp pkt świadectwa informacja o wykonywaniu pracy w szczególnych wymogach lub w szczególnym charakterze Ustęp pkt świadectwa –dodatkowy wakacje lub dodatkowe uprawnienia Można zauważać liczbę nadgodzin Ustęp pkt świadectwa okresy nieskładkowe Ustęp świadectwa należność egzekwowana poprzez komornika Ustęp świadectwa informacje uzupełniające Jak od wydawać świadectwa pracy po umowach terminowych Jak było Jak jest teraz Za umowy terminowe zakończone przed rokiem świadectwo do czerwca Niekiedy musimy wpisać wakacje z roku ustania zatrudnienia dni na wydanie świadectwa Można wydać innej osobie, kiedy ma upoważnienie z podpisem Jeśli pocztą to listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Kiedy trzeba wydać nowe świadectwo względnie uzupełnić dotychczasowe Wadliwą (poprzednią) wersję świadectwa w aktach trzeba wykreślić III Dokumenty spojone z czasem pracy IV Dokumenty powiązane z wynagrodzeniami V Obowiązki pracodawcy w obszarze dokumentacji pracowniczej VI Przydatne regulaminy i procedury firmowe

Top