Prawo

 • Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli
  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Upadłość i nowe reguły dotyczące ustalania planu spłaty wierzycieli umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą.


 • Nowe prawo budowlane kara pieniężna
  Nowe prawo budowlane kara pieniężna
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowe prawo budowlane - kara pieniężna za wykorzystywanie niezgodnie z licencją ustawową materiałów pzgik przedmiotowe wyrażenie omowne tematu w sposób klarowny i wnikliwy wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich wpływ na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe przemiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze.


 • Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Omówienie możliwości wcześniejszego wypowiedzenia zawartej umowy najmu na gruncie prawa cywilnego dodatkowo zapisów umownych skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, właścicieli lokali mieszkalnych na wynajem również wszystkich, którzy chcieliby zapoczątkować karierę zawodową w obszarze zarządzania.


 • Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego
  Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Nowelizacja KSH Wpływ dematerializacji na funkcjonowanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a także za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy czyli nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi sankcja grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają również grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do.


 • Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia
  Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia
  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie.


 • Elektronizacja zamówień publicznych
  Elektronizacja zamówień publicznych
  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Elektronizacja zamówień publicznych Nowe terminy związania ofertą i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia.


 • Prawo rodzinne ksiazka pdf i pokrewieństwo i powinowactwo
  Prawo rodzinne ksiazka pdf i pokrewieństwo i powinowactwo
  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  Prawo rodzinne ksiazka pdf i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo zgrupowanych z nimi regulacji KPC to szczegółowy sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi ogromnie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zespół norm prawnych regulujących.


 • art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Przebieg procesu
  art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Przebieg procesu
  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1

  art 44 ustawy o ochronie osób i mienia i Przebieg procesu karnego. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny siła położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów odnośnie do jego treści. Dotyczy to głównie zakresu zaskarżenia także zarzutów i wniosków odwoławczych.


 • Gospodarka odpadami BDO 2020
  Gospodarka odpadami BDO 2020
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Opłaty i sprawozdania w zakresie gospodarki wodnej Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego poprzez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele niepewność i kontrowersji. Co więcej,.


 • Gmina i Przyjmowanie porządku obrad poprzez
  Gmina i Przyjmowanie porządku obrad poprzez
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0

  Gmina i Przyjmowanie porządku obrad poprzez głosowanie wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a podobnie poszczególnych funkcji i upełnomocnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Brak procedur.


Top