Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia

Prawo restrukturyzacyjne  obowiązek ustanowienia

Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe również niektórych innych ustaw (Dz.U.2019r., poz. 1802), która naturalnie zmienia regulacje Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego. Jjest przekazanie znajomości odnośnie do znowelizowanych przepisów, a jakie są możliwości uzyskania oddłużenia przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną? również wypracowanie w toku jakie zobowiązania nie podlegają umorzeniu? dyskusji i rozwiązywania casusów właściwej metodologii prowadzenia i uczestniczenia w prowadzonym według nowych zasad postępowaniu upadłościowym, szczególnie postępowaniu upadłościowym prowadzonym w stosunku do osoby fizycznej, jaka nie prowadzi aktywności gospodarczej, również postępowaniu restrukturyzacyjnym. Blog prowadzone jest w nowatorskiej formule przez dwie osoby jednocześnie. Prowadzącymi są sędzia dodatkowo adwokat posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który sprawuje w postępowaniach restrukturyzacyjnych funkcję nadzorcy sądowego oraz zarządcy. Taka przepis szkolenia pozwoli na dokonanie analizy omawianych problemów z w najwyższym stopniu praktycznego punktu widzenia. Zderzenie postrzegania problemu poprzez pełnomocnika i doradcę restrukturyzacyjnego z postrzeganiem tego samego problemu poprzez sędziego pozwoli uczestnikom szkolenia na pełne zrozumienie problematyki postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Top