Rachunkowość i Sprawozdawczość

  • sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej
    sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej
    Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość | Komentarze: 0

    sprawozdawczość finansowa i budżetowa i przekazanie gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian wiążących od 2019 r. Przedstawione zostaną reguły sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego także przesyłanie danych.


Top