RODO

 • Monitoring wizyjny Dopuszczalność
  Monitoring wizyjny Dopuszczalność
  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Monitoring wizyjny Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób towarzyski wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje.


 • Ochrona danych o karalności Dokumentowanie
  Ochrona danych o karalności Dokumentowanie
  Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  Ochrona danych o karalności. Dokumentowanie działalności inspektora ochrony danych. Z jednej strony RODO oszczędnie wskazuje, jakie dokumenty ma posiadać dysponent danych oznacza to podmiot przetwarzający, natomiast w tym samym czasie obliguje do wykazania, otóż udokumentowania stosowania się do jego postanowień. Artykuł ma na celu wskazanie listy dokumentów, jakich istnienie, skonstruowanie, analizę, zmiany, wdrożenie, zarządca.


 • Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
  Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku
  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zwalczaniem przestępczości Komentarz. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego na rzecz dorosłych. Normy transportu ręcznego.


 • o ochronie danych osobowych ustawa Wykaz ważniejszych
  o ochronie danych osobowych ustawa Wykaz ważniejszych
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0

  o ochronie danych osobowych ustawa. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z aspektu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu.


 • Współpraca Administratora Danych Osobowych ADO z osobą
  Współpraca Administratora Danych Osobowych ADO z osobą
  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  Współpraca Administratora Danych Osobowych (ADO) z osobą zajmującą się archiwum i archiwum w firmie i urzędzie i rodo archiwum zakładowe. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom przepisów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej również środków technicznych jakie zapewnią obronność prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji.


 • RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych
  RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych
  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1

  RODO 2020 Kiedy niezbędna jest ocena skutków przetwarzania danych osobowych? w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury na rzecz zaawansowanych. Od przeszło roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy także przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość.


 • Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego nik stanowi serce każdego
  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego nik stanowi serce każdego
  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego nik stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję swoistych centrów bezpieczeństwa. Celem artykułu jest przedstawienie wymagań w zakresie organizacji.


 • monitoring gminy rodo Zdobycie umiejętności
  monitoring gminy rodo Zdobycie umiejętności
  Dodany: 2020-01-14 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2

  monitoring gminy rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych przez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych jakie zapewnią bezpieczeństwo prowadzonej przez archiwistów dokumentacji pracowników również dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy składnic akt także.


Top