Sektor publiczny

  • Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika
    Sposób ujęcia w ewidencji księgowej Specyfika
    Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny | Komentarze: 2

    Sposób ujęcia w ewidencji księgowej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas również rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych.


Top