Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia Funkcjonowanie

Informacje

Dodany: 2020-06-15
Kategoria: Stowarzyszenia

Tagi dla artykułu
Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia Funkcjonowanie

Programy dotacyjne dla fundacji i stowarzyszenia. Funkcjonowanie i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń Artykuł o fundacjach i stowarzyszeniach Wszechnicy Pod. stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń. Przede wszystkim opisano tu fundamentalne normy i procedury zakładania Oświadczenie Klienta biura dla potrzeb księgowania wydatku w kosztach podatkowych (standardy płatności bezgotówkowych, biała lista i split-payment) fundacji i stowarzyszeń razem z określeniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym zdefiniowanie możliwości fundacji i stowarzyszeń w obszarze prowadzenia aktywności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera peryfraza zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych dodatkowo poraktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym testowy projekt kont. Ponadto załączone pozostały przykładowe wzory dokumentów i aktów zewnętrznych wykorzystywanych w fundacjach i stowarzyszeniach (np.akty ustanawiajace, statut, uchwały organów wewnętyrznych, protokoły posiedzeń). Fundacje i stowarzyszenia Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną Niniejsza publikacja została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest jeszcze częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, jednakowoż dodatkowo podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia kanonów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, lub też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej. Drugie wydanie tej artykułu o fundacjach i Dyspozycja zatrudnienia pracownika / zleceniobiorcy / biorącego dzieło stowarzyszeniach zostało uaktualnione o przepisy prawne, jakie weszły w życie od czasu pierwszego wydania także wzbogacone o nowe projekty ustaw i rozporządzeń dotyczących trzeciego sektora, jakie będą obowiązywały organizacje pozarządowe w niedalekiej przyszłości. Na łamach lekturze opisujemy między innymi nowe ustalenia prawne dotyczące sprawozdawczości merytorycznej z aktywności organizacji pożytku publicznego, przepisy regulujące sposób organizowania zbiórek publicznych, znowelizowane normy prowadzenia kampanii 1% również planowane zmiany w ustawie o stowarzyszeniach. Od 2014 roku organizacje pożytku publicznego obowiązują nowe zasady sprawozdawczości merytorycznej. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego składają roczne sprawozdanie merytoryczne innymi słowy roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Sprawozdanie uproszczone dotyczy organizacji, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdania osiągnęły przychód do 100 tys. zł włącznie.

Top