Wspólnota mieszkaniowa

 • Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty
  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty
  Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa | Komentarze: 2

  Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, co dotyczy normy będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od przekształcenia. Ustawa przewiduje możliwość wniesienia opłaty jednorazowo,.


 • Zarządzanie i zarządzanie i administrowanie
  Zarządzanie i zarządzanie i administrowanie
  Dodany: 2020-02-13 | Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa | Komentarze: 3

  Zarządzanie i zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - innymi słowy to w wyniku powstawania innowacyjnych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin oznacza to innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali względnie.


Top